Bréf til félagsmanna vegna árgjalds, aðalfundar o.fl.


Samtök eigenda sjávarjarða

Pósthólf 90
780 Hornafjörður

1. nóvember 2004

Ágæti félagi

Sendum þér hér með gíróseðil vegna árgjalds til Samtakanna fyrir árið 2004 að upphæð kr. 3.000, en á aðalfundinum hinn 28. nóvember sl. var ákveðið að árgjald verði óbreytt frá fyrra ári.

Við vonum að félagsmenn bregðist vel við og greiði félagsgjöldin sem fyrst, þau eru einu tekjur samtakanna og án þeirra er ekkert hægt að gera.

Aðalfundurinn í ár verður haldinn föstudaginn 10. desember nk. á Hótel Sögu í Reykjavík og hefst hann kl. 14:00. Fundarboð aðalfundarins verður sent síðar.

Frá síðasta aðalfundi hefur stjórnin haldið 6 formlega stjórnarfundi auk símafunda og samskipta í gegnum tölvu.

Á undanförnum árum hefur stjórnin lagt í mikla vinnu við að kynna málstað Samtakanna, bæði innanlands og utan og má þar nefna Alþjóða hvalveiðiráðið og ESB. Þótt kynningarstarfið hafi ekki borið þann árangur hér á landi sem vænst var þá var það nauðsynlegt áður en lengra er haldið. Á síðasta aðalfundi var stjórn Samtakanna veitt heimild til að stefna íslenska ríkinu. Að mati stjórnar er búið að kynna málið það vel, án sjáanlegs árangurs, að komið er að frekari aðgerðum.

Stjórn Samtaka eigenda sjávarjarða hefur nú ákveðið að stefna íslenska ríkinu og fara fram að réttur sjávarjarða til útræðis verði virtur á ný og eignarréttarleg hlutdeild í óskiptri sjávarauðlindinni verði virt. Samið hefur verið við Ragnar Aðalsteinsson hrl. um að taka málið að sér. Hann undirbýr nú stefnu og mun hann skýra nánar frá fyrirhuguðum málarekstri  á aðalfundinum 10. desember nk.

Til undirbúnings á væntanlegum málarekstri þá réðu Samtökin sagnfræðing til vinnu sl. sumar. Hann vann í þrjá mánuði við heimildaöflun og skilaði yfirgripsmikilli samantekt nú í haust. Verk þetta var nauðsynlegur undirbúningur málsins.

Samtökin hafa unnið að því að gera skrá yfir allar jarðir á Íslandi sem liggja að sjó og liggur hún nú fyrir. Hún er nauðsynleg vagna starfsins framundan og til þess að skilgreina hversu margar jarðir eiga eignarréttarlegan hlut að máli.

Við höfum ítrekað bent á að rétturinn til sjávarins er mikið réttlætismál, ásamt því að vera  eitt stærsta byggðamál síðari tíma. Þær aðgerðir sem nauðsynlegt er að grípa til eru afar kostnaðarsamar og hafa Samtökin nú þegar lagt í umtalsverð útgjöld. Við höfum enga leið aðra en að treysta á félagsgjöldin. Við hvetjum því alla til þess að greiða meðfylgjandi gíróseðil sem allra fyrst.

Stjórn Samtakanna biður alla þá sem vita um heimildir/sönnunargögn um réttin til útræðis, innan netlaga sem utan, að koma þeim upplýsingum á framfæri við stjórn eða beint til Ragnars Aðalsteinssonar, hrl.

Þeim sem vilja gerast félagsmenn, og styðja þar með baráttu Samtakanna, er bent á nýja heimasíðu félagsins;   www.ses.is   þar er hægt að skrá sig í Samtökin.

Með bestu kveðjum,
f.h. Samtaka eigenda sjávarjarða.

_________________________
Ómar Antonsson, formaður

Stjórn samtakanna skipa:
Formaður. Ómar Antonsson, Horni, 781 Hornafirði.  s.   892 0944
Ritari. Björn Erlendsson, Aðallandi 15, 108 Reykjavík.  s.  553 1721
Gjaldkeri. Sigurður Filippusson, Dvergasteini, 710 Seyðisfirði.   s.  472 1375
Meðstjórnandi. Bjarni Jónsson, Ásholti 8, 105 Reykjavík.   s.  892 6701
Meðstjórnandi. Pétur Guðmundsson, Ófeigsfirði.  s.  892 8080

Scroll to Top