Skýrsla starfshóps um endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða.

Skýrsla starfshóps um endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða.

http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Meginskyrsla.pdf