Ár: 2011

Samtök eigenda sjávarjarða Pósthólf 90 780 Hornafjörður Til sýslumannsins í  Reykjavík, Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík. Reykjavík, 20. maí 2011. Lögbannsbeiðni Lögbannsbeiðandi Stjórn Samtaka eigenda sjávarjarða, kt. 581001-2150, pósthólf 90, 780 Hornafirði, Ómar Antonsson, formaður, f.h. eigenda sjávarjarða leggur fram þessa …

Lögbannsbeiðni SES á frumvarp sjávarútvegsráðherra. Read More »

Minnisatriði vegna fundar með formanni stjórnarskrárnefndar 4. júlí 2005, kl. 14.00. Efni fundar: Upplýsingum komið á framfæri frá stjórn Samtaka eigenda sjávarjarða til formanns stjórnarskrárnefndar um rétt sjávarjarða til sjávarins. Mættir: Formaður stjórnarskrárnefndar, Jón Kristjánsson. Ómar Antonsson, formaður Samtaka eigenda …

Minnisatriði vegna fundar með formanni stjórnarskrárnefndar 4. júlí 2005 (Sett á vefinn í apríl 2011) Read More »

139. löggjafarþing 2010–2011. Þskj. 1168  —  657. mál. Tillaga til þingsályktunar um rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi. Flm.: Skúli Helgason, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Sigmundur Ernir Rúnarsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Þráinn Bertelsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Birgitta Jónsdóttir, Siv Friðleifsdóttir, Lilja …

Tillaga til þingsályktunar um rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi Read More »

Samtök eigenda sjávarjarða. Pósthólf 90, 780 Hornafirði.   Skrifstofa Alþingis – nefndarsvið, Sjávarútvegsnefnd, Austurstræti 8-10, 150 Reykjavík. Reykjavík, 11. júní 2009. Málefni:  Athugasemdir Samtaka eigenda sjávarjarða við frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með …

Athugasemdir Samtaka eigenda sjávarjarða við frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 137. löggjafarþingi 2009). Read More »

Association of Coastal Property Owners (Samtök eigenda sjávarjarða) PO Box 90, 780 Hornafjörður Office of the Althingi – Committees Division, Fisheries Committee, Austurstræti 8-10, 150 Reykjavík. Reykjavík, 11 June 2009. Re:  Comments by the Association of Coastal Property Owners on …

Comments by the Association of Coastal Property Owners on a bill to amend the Fisheries Management Act, No. 116/2006, with subsequent amendments. (Presented to the Althingi during its 137th legislative session, 2009). Read More »

Meðfylgjandi grein er ætlað að skýra betur hugtakið „Netlög“ Netlög er sá hluti sjávarjarða út í sjóinn sem er í einkaeign og er með stjórnarskrár- og lögvarin atvinnu- og eignarréttindi varðandi auðlindanýtingu í netlögum eins og fiskveiðar. Skýring á netlögum er annarsvegar …

Mismunandi skýringar á hugtakinu “NETLÖG” í íslenska lagasafninu. Read More »

Skýrsla starfshóps um endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða. Meðfylgjandi skjal frá SES fór inn í skýrsluna. Í framhaldi af útkomu skýrslunar hefur LÍÚ snúið rækilega út úr orðinu „samningaleið“ . Sjónarmið SES var að það ættu að eiga sér stað samræður um þessi mál …

Skýrsla starfshóps um endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða. Read More »

Tilkynning frá Samtökum eigenda sjávarjarða. Samtök eigenda sjávarjarða tilkynna hér með að allar veiðar og önnur atvinnustarfsemi innan netlaga sjávarjarða þar með taldar hrognkelsaveiðar eru bannaðar án leyfis eigenda viðkomandi jarða. Miða skal við fjarlægðarregluna 60 faðma (115 metrar) og …

Auglýsing Read More »

Nr. 23/2009 – Skipun starfshóps til endurskoðunar á fyrirkomulagi fiskveiðistjórnunar.2.7.2009 Með vísan til stefnuyfirlýsingar núverandi ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs um endurskoðun laga um stjórn fiskveiða, hefur Jón Bjarnason sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipað starfshóp til þess að endurskoða fyrirkomulag …

Skipun starfshóps til endurskoðunar á fyrirkomulagi fiskveiðistjórnunar. Read More »

Skýrsla starfshóps um endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða. http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/Skyrslur/Meginskyrsla.pdf