Mánuður: febrúar 2009

Ákvörðun um meðferðarhæfi kæru Björns Guðna Guðjónssonar gegn Íslandi http://www.domsmalaraduneyti.is/utgefid-efni/ymislegt/nr/6619

Umræða 10. febrúar 2009 um frumvarp Frjálslynda flokksins um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða. Flm. (Guðjón A. Kristjánsson) (Fl): Hæstv. forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða. Þetta mál er flutt af …

Frá Alþingi Read More »